EROSKI/center CEDEIRA

EROSKI/center CEDEIRA
Paseo de Castelao 15
Cedeira A Coruña 15350
España
Teléfono: 981482191
Email: atencionalconsumidor@eroski.es
Horario:
Lunes: 09:15-21:45
Mártes: 09:15-21:45
Míercoles: 09:15-21:45
Jueves: 09:15-21:45
Viernes: 09:15-21:45
Sabado: 09:15-21:45
Domingo: cerrado

Aperturas

Compartir: